THINX trosor vill omdefiniera $ 15 miljarder feminin hygienindustri

Enligt FN: s rapporter går endast 43% av flickorna i utvecklingsländerna till gymnasiet. Det finns många skäl som leder till detta, på