Ändra dessa Twitter-sekretessinställningar för att få mer integritet på tweets

Om du letar efter en social nätverksplattform som är privat bör Twitter vara bland de sista platserna du bör titta på. Själva naturen av Twit