Oshiorenoya Agabi den nigerianska som har uppfunnit en dator som sniffar ut sprängämnen

Oshiorenoya Agabi, baserat i Silicon Valley, har fångat den internationella tekniska rampljuset efter att ha kommit med en dator som kan lukta sprängämnen och hjälpa i tim