7 personer som blev miljonärer som spelar videospel

Enligt en uppskattning kommer eSports-industrin att ha ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder dollar i slutet av 2020. Unga människor runt om i världen vänder sig kontinuerligt