USA bara NUKEd Kina; framgångsrikt arm-vridning av Google till att tappa Huawei-stöd

Amerika har historiskt sett aldrig varit bra på hundkämpe med de asiatiska kraftverken. Åtminstone aldrig vid kampens början, och det har alltid varit sant.